HARTING Technology Group

Han-Eco® Outdoor


The most secure connection - lightweight and robust


Discover more!

HARTING eCatalogue

HARTING eCatalogue

Get product information faster and more comfortable with optimized product presentation, product search and many other features.

HARTING eCatalogue

Product Center

HARTING AS er en av Norges største leverandører av kontaktmateriell innen elektronikk og elektro / sterkstrøm. Vi leverer både standardprodukter og kundespesifikke bakplan og kabelkonfeksjon.

Våre viktigste kjennetegn gjennom 25 år i Norge er god teknisk og merkantil kundeservice, effektiv logistikk og kompromissløs kvalitet.


Produkt Senter

Mer informasjon om HARTINGs produkter finnes i vårt Produkt Senter

Direkte link til Produkt Senter


Kundeinformasjon

Kundeinformasjon for din daglige business finnes her.

Generell informasjon


Global nettside

Med mer informasjon om temaer som innovasjon, karriere, tradisjon og sosialt ansvar.

Link til den globale nettsiden


Han-Eco® Outdoor

Robust, lightweight, ideal for outdoor applications.

Further information

HARTING eCatalogue

Informasjon om våre produkter finner du i vår eCatalogue.

HARTING in the Social Web

  • facebook
  • xing
  • youtube
  • twitter